„Anioł z przesłaniem”

Powiększ obraz

Miejskie Centrum Kultury zaprasza do udziału w XV Powiatowym Konkursie Plastycznym „Anioł z przesłaniem”. Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich typów szkół oraz placówek oświatowych i kulturalnych z powiatu tomaszowskiego. Prace należy składać do 29 listopada.

Zadaniem uczestnika jest wykonanie pracy indywidualnej – w formacie jednostronnej kartki A5 (21 cm x 15 cm), nawiązującej w swej treści do celów konkursu.Praca powinna być wykonana ręcznie, dowolną techniką plastyczną (prace płaskie: rysunek, malarstwo, grafika, tkanina, kolaż
z wykorzystaniem różnych materiałów). Prace wykonane techniką komputerową nie będą oceniane.

Patronat nad konkursem objął Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Marcin Witko.

Do pobrania:

Regulamin i karta zgłoszenia